Vydří stezka na dyji

Web vydristezky.cz v novém obleku

V dubnu 2016 otevíráme stránky vydristezky.cz v kompletně novém obleku. Stránky jsou v novém grafickém designu a i obsah stránek byl rozšířen. Doufáme, že se Vám budou líbit.

Pro rybáře či odborníky jsme také připravili více odborný web o naší královně vod - na adrese www.vydryonline.cz.

Webové stránky vydristezky.cz byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná ALKA Wildlife, o.p.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.