Vydří stezka na dyji

S páťáky opět na stezce

Už tradiční akcí se stal výlet s žáky pátých tříd základní školy Boženy Němcové v Dačicích po Vydří stezce na Dyji při oslavě Dne Země. Předpověď počasí nevěstila nic dobrého, ale statečně jsme se vydali na devítikilometrovou cestu. Déšť a sníh si to, pro nás naštěstí, vybrali jinde a tak výlet proběhl bez problémů. Z živých tvorů děti tentokrát viděly ryby, včetně malých embryí štik. Pomocí gps navigace úspěšně našly přístroje pro monitoring savců. Povídali jsme si o vydře a dalších tvorech, kteří u řeky žijí. Vydra tudy prošla noc před námi, což jsme zjistili podle čerstvého trusu, který na břehu řeky zanechala.

Aktivita je součástí projektu Realizace vybraných opatření Programu péče pro vydru říční v ČR.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Tato akce byla realizována za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za její obsah je výhradně odpovědná ALKA Wildlife,o.p.s. a nelze ji v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.

Galerie