Vydří stezka na dyji

Financování

Vydří stezka na Dyji

Kód projektu: CZ.1.02/6.2.00/11.11604

Trvání projektu: 2012 - 2013

Finanční zdroje:\ ERDF a státní fond (program OPŽP), vlastní zdroje, Ekoplast Telč

  • Vybudování stezky (otevřena v roce 2013)
  • Informační letáček
  • Přednášky v městské knihovně v Dačicích (2012 – 2013)

Realizace vybraných opatření pro vydru říční v České republice

Kód projektu: MGSII-42

Trvání projektu: 2015-2016

Finanční zdroje:

EHP fondy 2009-2014, Ministerstvo životního prostředí

  • Vytvoření a provoz webových stránek vydristezky.cz
  • Akce pro veřejnost v letech 2015-2017
  • Pexeso „Řeka Dyje – co tam žije?

Webové stránky vydristezky.cz byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná ALKA Wildlife, o.p.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.