Vydří stezka na dyji

Projekty

Budování Vydřích stezek je dlouhodobý záměr realizátorů, který je zakotven v aktuálním Programu péče pro vydru říční v České republice v letech 2009 – 2018. Jednotlivé stezky a doprovodné osvětové aktivity k nim jsou financovány postupně z různých zdrojů, dosud převážně z dotací.


Opomíjená nebo nenáviděná – tak je to s vydrou říční u nás. Přitom jde o královnu našich vod, nádherné hravé a inspirující zvíře. Tam kde chybí, je něco špatně – chybí ryby, voda je znečištěná, či se z řeky stal kanál, v okolí je hodně silnic či pytláků. Vydra tak...
Kód projektu: (CZ.1.02/6.2.00/11.11604) Trvání projektu:\ 2012 - 2013 Finanční zdroje:\ ERDF a státní fond (program OPŽP), vlastní zdroje, Ekoplast Telč V rámci projektu byla vybudovaná naučná Vydří stezka na Dyji. Trasa nebyla upravována, vede po turistické značce. Podél značky bylo instalováno devět informačních panelů. Desetikilometrová stezka vede údolím Moravské Dyje...
Kód projektu: (MGSII-42) Trvání projektu:\ 2015-2016 Finanční zdroje:\ EHP fondy 2009-2014, Ministerstvo životního prostředí Projekt je zaměřen komplexně na řadu témat týkajících se ochrany vydry říční v České republice plynoucích z Programu péče pro vydru říční. Jedním z témat je osvěta vázaná právě na vydří stezky. V rámci projektu byly...