Vydří stezka na dyji

Projekty

Budování Vydřích stezek je dlouhodobý záměr realizátorů, který je zakotven v aktuálním Programu péče pro vydru říční v České republice v letech 2009 – 2018. Jednotlivé stezky a doprovodné osvětové aktivity k nim jsou financovány postupně z různých zdrojů, dosud převážně z dotací.


Opomíjená nebo nenáviděná – tak je to s vydrou říční u nás. Přitom jde o královnu našich vod, nádherné hravé a inspirující zvíře. Tam kde chybí, je něco špatně – chybí ryby, voda je znečištěná, či se z řeky stal kanál, v okolí je hodně silnic či pytláků. Vydra tak...
Trvání projektu: 2012 - 2013 Finanční zdroje: ERDF a státní fond (program OPŽP), vlastní zdroje, Ekoplast Telč V rámci projektu byla vybudovaná naučná Vydří stezka na Dyji. Trasa nebyla upravována, vede po turistické značce. Podél značky bylo instalováno devět informačních panelů. Desetikilometrová stezka vede údolím Moravské Dyje v severní části...
Trvání projektu: 2015-2016 Finanční zdroje: EHP fondy 2009-2014, Ministerstvo životního prostředí Projekt je zaměřen komplexně na řadu témat týkajících se ochrany vydry říční v České republice plynoucích z Programu péče pro vydru říční. Jedním z témat je osvěta vázaná právě na vydří stezky. V rámci projektu byly vytvořeny tyto webové...