Vydří stezka na dyji

Hostem ve Starém městě pod Landštějnem

K mezinárodnímu dni vyder jsme navštívili Základní školu ve Starém městě pod Landštejnem. Děti hned začaly klást otázky a po prvním náporu si poslechly přednášku o vydře říční - jak vypadá, kde žije, co jí, kolik mívá mláďat a kde všude chodí. Protože přímo ve v okolí města probíhalo před 14 lety telemetrické sledování vyder, děti se dozvěděli přímo ze svého okolí, kudy vydry chodí okolo jejich školy či kde mají své nory. Po přednášce a další sérii otázek jsme se společně vydali na procházku kolem vody. Po cestě se děti seznámili s některými přístroji k monitoringu savců (gps přístroj, nášlapný raft, fotopast), prohlédly si slepýše, který se vyhříval na cestě a přičichly k čerstvému trusu od vydry. Děli byly úžasné, zvědavé, uvařily čaj a připravili si i malé dárky: obrázek a sladkou kytku.

Aktivita je součástí projektu Realizace vybraných opatření Programu péče pro vydru říční v ČR.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Tato akce byla realizována za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za její obsah je výhradně odpovědná ALKA Wildlife,o.p.s. a nelze ji v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.

Galerie