Vydří stezka na dyji

S páťáky na stezce

Se žáky 5. tříd Základní školy Boženy Němcové v Dačicích jsme ke Dni Země šli Vydří stezkou na Dyji.

Po cestě si poslechli vyprávění o řece, o vydrách i dalších zvířatech, která zde žijí. Na závěr je čekal informační test. Malí posluchači byli super, trasu dlouhou 10 kilometrů ušli bez problémů a počasí nám přálo. Ti pozorní dostali malé odměny.

Také si mohli prohlédnout přístroje, které se používají při výzkumu savců, kteří většinou žijí skrytě a v noci, je proto potřeba používat různé technické přístroje, které nám o nich něco napoví - například fotopasti. Žáci si také v praxi zkusili pomocí gps přístrojů najít další pomůcky instalované v terénu.

Aktivita je součástí projektu Realizace vybraných opatření Programu péče pro vydru říční v ČR

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Tato akce byla realizována za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za její obsah je výhradně odpovědná ALKA Wildlife,o.p.s. a nelze ji v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.