Vydří stezka na dyji

O zvířatech v mateřské školce

K mezinárodnímu dni vyder jsme připravili povídání o vydře a dalších zvířatech u vody v mateřské školce ve Slavonicích.

Mezinárodní fond pro ochranu vyder vyhlásil 27.5.2015 jako Mezinárodní den vyder. V tento den se po celém světě konala řada drobných akcí. My jsme se vydali do mateřské školky ve Slavonicích, kde jsme dětem povídali o řece Dyji a co vše zde žije. Děti jsme pozvali na Vydří stezku.

Aktivita je součástí projektu Realizace vybraných opatření Programu péče pro vydru říční v ČR

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Tato akce byla realizována za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za její obsah je výhradně odpovědná ALKA Wildlife,o.p.s. a nelze ji v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.