Vydří stezka na dyji

Vodní mlýny 

Dříve bylo kolem řeky živo. K řece se chodil napít dobytek, v řece se pralo a na řadě míst stály mlýny, ve kterých se stále něco mlelo, mlátilo, strouhalo, řezalo, drtilo, míchalo. Do mlýnů chodilo hodně lidí, přijížděly a odjížděly povozy. Dnes tohle všechno utichlo, život lidí se od řek odpoutal. Řeka však k mé smůle zůstala odpadním kanálem.

Vodní mlýny měly po celá staletí, od starověku až po vynález parního stroje a elektřiny v 19. století, obrovský význam v životě lidí, protože představovaly hlavní zdroj energie.

V úseku naučné stezky bylo v minulých stoletích na řece Dyji osm vodních mlýnů. Dnes už z nich moc nezbylo, některé slouží k bydlení či jako restaurace, jiné se postupně rozpadají.