Vydří stezka na dyji

Co žije v řece (a chutná mi)

V řece i v tůních a slepých ramenech se nachází spousta žab a dalších obojživelníků, plazů, raci.

V řece žije spousta druhů ryb, výzkumníci jich napočítali 24 druhů! To už si mám z čeho vybrat. Jen mi tedy přijde, že té potravy mám čím dál míň, hlavně ty žáby a raci se někam ztrácí.

Ostroretka stěhovavá

Poměrně velká ryba - dorůstá až 40 cm. Není to samotář, žije v hejnech. V České republice není moc běžná, v Moravské Dyji je ale hojná. Její potravou jsou řasy na kamenech na dně řek. Řasy seškrabuje speciálně přizpůsobenými rty. Tam, kde jedla, poznáš na kamenech podle seškrábaných pruhů bez porostů řas.

Hořavka duhová

Jde o vzácný a chráněný druh drobné rybky. Samičky pomocí dlouhého kladélka vpravují jikry do žaber mlžů. Plůdek pak žije v žaberním prostoru mlžů. Škeble jim to ale vracejí: larvy škeblí, tzv. glochidie, se zachycují na dospělých hořavkách.

Hrouzek běloploutvý

Hrouzci jsou drobné rybky, žijící u dna. V České republice žije více druhů hrouzků. Jen je problém je od sebe na pohled poznat. A tak v tom mají ještě i dnes odborníci zmatek a pomocí moderních genetických metod se snaží zjistit, kolik rodů a druhů vlastně u nás žije.

Parma obecná

Podle této ryby je pojmenováno celé pásmo řek, tzv. „parmové pásmo“. Odborníci si rozdělují řeky na čtyři pásma, pro které jsou typické různé druhy ryb, ale i ostatních živočichů. Pásma jsou také typické určitou rychlostí průtoku vody, spádem, čistotou vody a třeba také složením dna

  • jestli jsou na dně kameny, písek či bahno. Parma je velká ryba - až 60 cm dlouhá. Je štíhlá a tak přizpůsobená lovu potravy v proudných úsecích řek.
Rak říční

Rak říční je náš druh raka. Je ale velmi citlivý na čistotu vody, a tak už není běžný jako kdysi, kdy je vaši dědové jako kluci chytali v každém potoce a rybníku. Pro našeho raky je také neštěstím, že se k nám dostali jiné druhy raků z Ameriky, kteří na ty naše přenáší tzv. račí mor, plísňové onemocnění, které naše raky úplně likviduje.

Rosnička zelená

Jako zástupce žab jsem vybrala rosničku zelenou. Jde o krásnou drobnou zelenou žabku. Přestože je drobná, má nejhlasitější skřehotání, které se nese až několik kilometrů. Hlas je typické „kre-kre-kre-kre“, jde dobře poznat a můžete jej slyšet nejen na jaře jako ostatní žáby, ale dlouho přes léto až do podzimu. Žáby mám moc ráda, všechny druhy, i s jedovatými ropuchami si poradím.